Tour 23 – Leipzig

Tour 23 – Weimar

Tour 23 – Kassel

Tour 23 – Hannover

Tour 23 – Ingolstadt

Tour 23 – Rosenheim

Tour 23 – Kempten

Tour 23 – Fulda

Tour 23 – Mönchengladbach

Tour 23 – Wuppertal